Algemene informatie stichting

Het museum heeft als doelstelling het tentoonstellen en onderhouden van een omvangrijke verzameling op het gebied van het Nederlandse openbaar vervoer.

Het museum is opgericht in april 2003 door een aantal bevlogen mensen die het openbaar vervoer een warm hart toedroegen. Zij verzamelden veel materiaal waarmee een klein museum aan de Jetze Veldstraweg in Ouwsterhaule werd ingericht. Op 11 december 2003 werd de stichting Nationaal Openbaar Vervoer (NOV) Museum opgericht. Naast het opbouwen van een omvangrijke verzameling attributen, documentatie en schaalmodellen op het gebied van het openbaar vervoer werden er ook oude, historische autobussen verkregen, die veelal in het openbaar vervoer waren gebruikt. Veel van het materiaal is door schenkingen verkregen.

In de loop van de jaren is de verzameling uitgegroeid tot een volwaardig museum, waarin een goed overzicht te vinden is van alle facetten van het openbaar vervoer in Nederland, zoals dat zich in verschillende regio’s van het land heeft voorgedaan. Daarbij wordt aandacht besteed aan het vervoer met autobussen, treinen, trams en openbare veren. Het museum heeft in de periode 2009 tot en met 2011 een grondige verbouwing ondergaan en voldoet daardoor aan de eisen die tegenwoordig aan een museum worden gesteld.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                   G. van der Zee
Secretaris:                  J. Oudhuis-Osinga
Penningmeester:        A.C. Vonk
Hoofd plaatwerkerij:   S. Heilijgers

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

De stichting is ingeschreven onder nummer 8168.05.593

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 is een  beleidsplan opgesteld. Voor raadpleging dient u op de onderstaande link te klikken:

Beleidsplan 2019-2023

NOV jaarrekening 2023

De stichting is met ingang van 1 januari 2012 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft daarbij tevens de status van culture ANBI verkregen.

Dit kan aanmerkelijke fiscale voordelen opleveren voor zowel de donateurs, vrijwilligers, als de stichting zelf.

Wat zijn de voordelen?

1. De stichting is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd wanneer zij grote donaties of baten uit een erfenis (in geld of natura) ontvangt.
2. De aan de stichting gedane donaties kunnen bij de Inkomstenbelasting in beginsel als gift worden afgetrokken. Giften en donaties zijn gelden die uit vrije wil en zonder tegenprestatie aan de stichting worden betaald. 

Onder bepaalde voorwaarden kan de aan de culturele ANBI’s gedane giften voor de aftrek bij de Inkomstenbelasting worden verhoogd met 25%. Ondernemingen mogen de giftenaftrek bij de Vennootschapsbelasting zelfs met 50% verhogen. Wij verwijzen voor de voorwaarden van donaties aan culture ANBI’s en de algemene voorwaarden voor de aftrek van giften naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Privacy reglement

In en rondom het museum hangen camera’s om museum te beschermen tegen oneigenlijk betreden, vernieling van eigendommen en/of het ontvreemden van eigendommem.

Bij het betreden van het terrein of de met camera’s beveiligde gebouwen gaat een bezoeker of medewerker akkoord met het registreren van de beelden

Het aanwezig zijn van camera beveiliging wordt middels borden aangegeven

Het inzien van de beelden kan alleen door het bestuur van de stichting

De beelden van de camera’s worden gedurende 4 dagen bewaard waarna deze automatisch worden gewist

Contact

NOV Museum
Jetze Veldstraweg 46a
8513CJ
Ouwsterhaule
Tel: 0513 795068
Email: info@novmuseum.nl